Welcome

Let's have some fun together!

Wednesday, March 10, 2010

De La Rey

'n Video about the brutal war the British waged against the (mostly Afrikaans) Boere in South Africa. The ONLY reason why the fighting farmers surrendered was because the British put all women and children in concentrations camps where they died in their thousands.

'n Video wat die oorlog tussen die Britte en die Boere gedenk. Die enigste rede hoekom die boere oorgegee het, is omdat die Britte die vrouens en kinders in konsentrasie kampe gestop het, waar hulle in hulle duisende gesterf het.

No comments:

Post a Comment