Welcome

Let's have some fun together!

Wednesday, March 10, 2010

DIE KAPLYN - BOK VAN BLERK (VAN CD - "AFRIKANERHART" -BLOG www.diekaplyn.co.za))

Like the Irish, Afrikaans people have a history of fighting for survival. What a wonderful video that captures the pain and the longing of a nation.

Soos die Iere, het Afrikaners 'n geskiedenis van stryd om te oorleef as 'n nasie. Wat 'n wonderlike video wat die pyn en die verlange van 'n nasie so kosbaar vasvang.

Artist / Kunstenaar: Bok Van Blerk

No comments:

Post a Comment